Okt 222015
 

Perfect strawberry (3613641379)Flippandet har hittills inte fungerat för mig. Jag har försökt av och till de två senaste läsåren. Resultatet har inte varit upplyftande. Eleverna flippar motvilligt och under kursens gång avtar flippandet så att jag till slut måste återgå till vanliga lektioner. Alltså måste flippen förbättras. Så började jag funderar under en föreläsning av Lena Boström om lärstilar. Om flippen bara består av en film så tilltalar den inte alla lärstilar. Vi måste utforma flippen så att den passar  många fler. Så att det finns något för den visuellt lagda, något för den auditiva respektive kinestetiska.

Sedan började terminen och jag flippade ungefär som jag brukat göra.

– Hur många har flippat frågade jag som vanligt när Ma3C-lektionen började. En dryg tredjedel räcker upp handen. Därefter vinkar Josefine lite med handen och frågar
– Jag har läst boken istället, duger det. Självfallet svarar jag. Det är förberedelsen som är det viktiga.
Här kom en tydlig bekräftelse på att jag tänkt rätt på föreläsningen. Flipp är inte liktydigt med en film. Det väsentliga är att eleven förbereder sig till lektionen och att jag kan byta genomgången mot något mer dynamiskt. Och att eleverna får mer tid för att öva och fråga på lektionen.

Jag tror jag kommit på något bra

Jag har en idé om hur en perfekt flipp (i matematik) ska utformas. Om jag ska ersätta min genomgång med klassen så måste det vara något som är minst lika bra. Alla vet att en filmad genomgång blir mycket kortare än den genomgång sm sker i klassrummet eftersom vi tar bort all interaktion. Flippen måste erbjuda samma urval av reflektioner, frågor, perspektivbyten och problematiseringar. Om eleven dessutom kan välja den väg genom materialet som passar bäst så har vi skapat en förbättring jämfört med klassrumsgenomgången. Det här tycker jag en bra flipp kan innehålla:
 • Den börjar gärna med ett engagerande problem eller fråga.
 • Där finns något för olika lärstilar exempelvis
  • Definitioner och teoretisk sammanfattning för visuella
  • Film för auditiva (och visuella)
  • GeoGebra och interaktiva övningar för kinestetiska
 • Visa att det finns flera möjliga ingångar till materialet så att eleven kan välja väg och börja med det som känns naturligt.
 • Ha med ett bra typexempel som förbereder eleven för uppgifterna i boken
 • Svarar på vad man ska ha just den här matematiken till
 • Länka till fördjupningar för den som blir intresserad och vill lära mer
 • Avsluta med en quiz eller ett frågeformulär. Dels för att ge respons till eleven och dels för att ge läraren information om hur väl flippen fungerat både andelen elever som flippat och vilka kunskaper gruppen inhämtat. Det är formativt. Frågeformuläret bör gå snabbt att göra. En flervalsfråga som testar baskunskaper och ger kvitto på att man kan gå vidare. En djupare resonemangsförmåga som testar förståelse och ger underlag för lektionens diskussioner.

 Lärstilarna

Med något för varje smak kommer fler att flippa. Det finns en ingång för varje lärstil. Alla bör ta del av allt material eftersom delarna tränar olika förmågor. Genom att vända sig till flera lärstilar behandlar man fler förmågor:
 • Intresseväckande frågan = Problemlösning och Relevans
 • Definition och teori = Begrepp
 • Typexemplet samt de digitala övningarna = procedur
 • GeoGebra = Modellförmågan
 • Frågeformuläret = Resonemang och Kommunikation 
Vid lektionens början diskuteras flippen och alla förmågorna kommer fram igen och det blir tydligare för var och en vad man ska kunna.
Helst bör man testa kunskaperna vid lektionens slut och bokföra bra resultat. Fick man sen in all denna information i skoladmistrationsprogrammet (Progress i vårt fall) så vore ju både den formativa och summativa bedömningen en barnlek.

Multi-flippade lektioner = MOOC

Jag har några exempel på flippade lektioner som jag va nöjd med men jag kommer att testa och utveckla mer under kursens gång. En fiffig sidoeffekt är att  flipparna även fungerar som studiematerial i en MOOC. De är även utmärkta för repetition eller att ta igen en missad lektion.

Exempel

Bra exempel på mina multi-flippar:

 

 Posted by at 12:44 e m

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)