Jan 032015
 

Kahoot verkar vara ett bra verktyg för frågor i klassrummet med spelbaserat utförande och enligt dem själva en pedagogik med stöd i vetenskapen. Lätt att lära och enkel integration med bilder och filmer.

Vid en första betraktelse hittade jag inget om hur man bäddar in, däremot relativt stränga copyrightskrivningar. Det är således inget jag kommer att använda eftersom jag vill att allt jag lägger tid och engagemang ska vara fritt att sprida och bygga vidare på.

Däremot kan det säkert vara något att kika på när man bygger fria verktyg och frågor. Wikipedia kommer i framtiden förhoppningsvis att ha bättre sociala funktioner för samarbete etc. Se exempelvis denna text från 2012. Jag tror fortfarande att Mediawiki/Wikimedia är det bästa stället att bygga fria läromedel.

 Posted by at 8:07 e m
Dec 292014
 

The Open Education Hnadbook är ett mycket heltäckande dokument om alla aspekter av OER. Fullt av länkar till mer info. Den har skrivits kollaborativt.

 Posted by at 11:47 f m