Feb 272015
 

Sökningar på teman och tillägg

 • http://www.designmaz.net/question-and-answer-wordpress-themes-plugins/ Här gjorde jag mitt första val.
 • Q-and-A är ett tema som jag inte tycker verkar innehålla allt som jag behöver.
 • WP Answers verkar ha bra socialamedier-funktioner men levererar inte i grundfunktinerna som jag bedömer det.

Skrivet på Quora

 • http://www.quora.com/What-is-the-best-open-source-Q-A-software om Open Source program. Det verkar koka ner till att i så fall använda http://www.osqa.net. Förmodligen ett bättre resultat med ett fristående program men mer jobb än en plugin till WP. AnswerHub är deras professionella programvara.
 • http://www.quora.com/Can-I-build-a-site-like-Quora-on-the-WordPress-framework Tipsar om ett gäng tillägg/teman som jag inte hört om och i svar två rekommenderas CM Answers. Länk till  en  artikel om tekniken bakom Quora och den startar med en bra sammanställning av Quoras funktioner.

CM answers

Den som jag funderar på att byta till. Har shortcodes för delning och user profiles.

 • https://answers.cminds.com/pricing/

DW Questions and Answers

som jaga installerade och startade med

 •  http://www.designwall.com/guide/dw-question-answer-plugin/

Annat kul som kom upp

 

 

 Posted by at 6:46 e m
Feb 232015
 

Gettig started with Arduino.

Flera böcker om Arduino på Online video Lecture.

 Posted by at 7:05 e m
Nov 132014
 

Jag fick tänka till på egen hand

Min värsta mardröm är att vi får fler elever som är svåra att motivera för skolarbetet samtidigt som de mycket väl är motiverade för andra saker utanför skolan och förlägger merparten av sitt lärande där. Vi behöver undervisa innehåll som engagerar och vi behöver möta eleverna där de är, dvs på nätet, i spelen och i den nya tekniken. Men först av allt måste vi förbättra elevernas motivation. Motivationen behövs både för att arbeta med konventionella uppgifter och för att hålla fokus i den digitala världen. Det löser vi med en satsning på att utveckla deras attityder, egenskaper och entreprenöriella förmågor (Mindset som Carol Dweck kallar det).

I undervisningen väljer vi sådant stoff som engagerar. Arbetsformerna varieras och anpassas så de efterliknar det moderna arbetslivet. Vi använder datorerna på ett kreativt sätt och skapar mycket underlag för elevernas portfolio och bedömning. Vi låter eleverna delta i utvärderingen. I teknikkurserna kör vi digitalt inriktade teknikblock som utmanar och inspirerar eleverna inom ämnesramarna.

Vi möter eleverna på deras arena med hjälp av bra cMOOCs[1] så de kan ta kurser när, hur och var de vill (exempelvis kan de ta kurserna i önskad ordning). Dessutom bör vi låta eleverna läsa fler (teknik-) kurser än vad som ryms i utbildningen. Det gör eleverna mer anställningsbara och bättre förberedda för vidare studier.

I förlängningen läser eleverna flippade formativa kurser där allt som inte behöver ske i skolbyggnaden sker utanför den. De läser och reflekterar[2], ser film, övar frågor, programmerar, designar, besöker museer och företag på egen hand eller i flexibla grupper. Eleverna kommer blott till skolan för att umgås, inspireras, labba, leka med saker, bygga saker och annat som fysiska träffar behövs till. Det krävs andra regler för att låta eleverna stanna hemma. Det krävs mycket god undervisning. MOOCar som fungerar även på yngre elever. Det ska vi ta fram.

Ekonomin: Om en skola har bra MOOCar[3] kan den dra ner på lokalyta och lärare som undervisar. De kan ha fler lärare som designar och utvecklar dessa förträffliga MOOCar. Lärarna kan även öka sin kompetens inom dynamiska teknikområden och utveckla sin undervisning. Frigjorda resurser används även till att skaffa bättre utrustning för elevernas labbande.

Om eleverna hittar en MOOC på en annan skola borde de få ta med sig exempelvis en 25-del av tre års skolpeng (för en hundrapoängskurs) till den skolan som ger MOOCen. En reform som delar skolpengen så att eleven kan välja valfria kurser fritt hos egen vald utbildare skulle skärpa konkurrensen och öka både kvalitet och mångfald.

Om en elev vill vara sin egen huvudman och läsa öppna, fria MOOCar borde då inte eleven då få tillgång till hela sin skolpeng? Skolpengen är cirka 70 000 per år? Det är 100 kr per poäng eller 10 000 kr för en 100 poängskurs. Man kan också sätta prislappen till 300 000 kr för en klass som läser en hundrapoängskurs.

Det finns idag föräldrar som betalar 800 i månaden för tjugo minuter pianospel per vecka på Kulturskolan och mer därtill för privatlärare. Tänk om vi erbjöd programmering. CAD, Photoshop, Arduino, Mindstorms och andra kurser på marknaden för fritidsaktiviteter.

MOOCar i det livslånga lärandet är en självklar samhällsnyttanytta. Våra gymnasiekurser kan fungera även där. En intressant marknad är olika typer av arbetsmarknadsutbildningar.

Det har aldrig varit så spännande att vara lärare!

Länkar:

MOOCs på Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

Ebba Ossion Nilssons föredrag på Thorén tillsammans: http://www.slideshare.net/EbbaOssiann/ossiannilsson-thorengruppen-140815-final

Eleverna skapar, bygger vidare på, kursen i wikin http://derekbruff.org/?p=2579


[1] MOOC står för massive Open Online Course. En cMOOC är en kollaborativ MOOC (connectivist).

[2] som Peters idé med CC sci fi som eleven recenserar på en hemsida

[3] som Hybrid Pedagogys MOOC-sajter

 

 Posted by at 8:57 f m
Feb 262014
 

Omvärldsbloggen skriver om makerkukturen som är precis det vi gör med Algodoo, WordPress, Arduino, Lego Mindstorms EV3, Javascript, SketchUp och andra teknikblock.

 Posted by at 10:16 e m
Feb 172014
 

Det verkar inte enkelt till att börja med.

En läsvärd text

Minecraft Forum

Här kanske funkar bättre: Sketchup Mincraft Export. Använder detta program.

 Posted by at 10:03 e m
Jan 172014
 

QR gymträning

 • http://bizaboutbiz.com/2012/01/04/qr-codes-and-the-fitness-industry/

PhpMyAdmin

 • http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/using-system-variables.html

Arduino och gitarrpedal

 • http://arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage
 • http://www.ikmultimedia.com/products/irigblueboard/
 Posted by at 11:11 f m
Dec 292013
 

Man kan helt klart hämta inspiration från Spotify, Youtube, okhandlarna med fleras personaliserade listor och rekommendationer. Liknade tjänster vore bra för eleverna som pluggar på nätet. Hjälp att sovra och organisera.

Likaledes kan man hämta inspiration från nämnda sajters affärsmodell. Jag har haft det som stickord på Wikiskolas förstasida i något år nu. Dags att göra något.

Semantic Mediawiki (SMW) är givet. Om inte annat för NP MA ABCD. När orkar jag sätta mig in i det? Önskar en finansiär och nedsatt tjänst…

Läs gärna mer om:

 

Övriga Wiki-förbättringar

 

 

(1)

 

 Posted by at 10:25 e m
Dec 172013
 

Lego Mindstorms EV3 är inte bara för högstadiet.

 

 Posted by at 8:19 f m