Okt 222015
 

Perfect strawberry (3613641379)Flippandet har hittills inte fungerat för mig. Jag har försökt av och till de två senaste läsåren. Resultatet har inte varit upplyftande. Eleverna flippar motvilligt och under kursens gång avtar flippandet så att jag till slut måste återgå till vanliga lektioner. Alltså måste flippen förbättras. Så började jag funderar under en föreläsning av Lena Boström om lärstilar. Om flippen bara består av en film så tilltalar den inte alla lärstilar. Vi måste utforma flippen så att den passar  många fler. Så att det finns något för den visuellt lagda, något för den auditiva respektive kinestetiska.

Continue reading »

 Posted by at 12:44 e m
Feb 232015
 

Gettig started with Arduino.

Flera böcker om Arduino på Online video Lecture.

 Posted by at 7:05 e m
Jan 032015
 

Kahoot verkar vara ett bra verktyg för frågor i klassrummet med spelbaserat utförande och enligt dem själva en pedagogik med stöd i vetenskapen. Lätt att lära och enkel integration med bilder och filmer.

Vid en första betraktelse hittade jag inget om hur man bäddar in, däremot relativt stränga copyrightskrivningar. Det är således inget jag kommer att använda eftersom jag vill att allt jag lägger tid och engagemang ska vara fritt att sprida och bygga vidare på.

Däremot kan det säkert vara något att kika på när man bygger fria verktyg och frågor. Wikipedia kommer i framtiden förhoppningsvis att ha bättre sociala funktioner för samarbete etc. Se exempelvis denna text från 2012. Jag tror fortfarande att Mediawiki/Wikimedia är det bästa stället att bygga fria läromedel.

 Posted by at 8:07 e m
Dec 292014
 

The Open Education Hnadbook är ett mycket heltäckande dokument om alla aspekter av OER. Fullt av länkar till mer info. Den har skrivits kollaborativt.

 Posted by at 11:47 f m
Nov 132014
 

Jag fick tänka till på egen hand

Min värsta mardröm är att vi får fler elever som är svåra att motivera för skolarbetet samtidigt som de mycket väl är motiverade för andra saker utanför skolan och förlägger merparten av sitt lärande där. Vi behöver undervisa innehåll som engagerar och vi behöver möta eleverna där de är, dvs på nätet, i spelen och i den nya tekniken. Men först av allt måste vi förbättra elevernas motivation. Motivationen behövs både för att arbeta med konventionella uppgifter och för att hålla fokus i den digitala världen. Det löser vi med en satsning på att utveckla deras attityder, egenskaper och entreprenöriella förmågor (Mindset som Carol Dweck kallar det).

I undervisningen väljer vi sådant stoff som engagerar. Arbetsformerna varieras och anpassas så de efterliknar det moderna arbetslivet. Vi använder datorerna på ett kreativt sätt och skapar mycket underlag för elevernas portfolio och bedömning. Vi låter eleverna delta i utvärderingen. I teknikkurserna kör vi digitalt inriktade teknikblock som utmanar och inspirerar eleverna inom ämnesramarna.

Vi möter eleverna på deras arena med hjälp av bra cMOOCs[1] så de kan ta kurser när, hur och var de vill (exempelvis kan de ta kurserna i önskad ordning). Dessutom bör vi låta eleverna läsa fler (teknik-) kurser än vad som ryms i utbildningen. Det gör eleverna mer anställningsbara och bättre förberedda för vidare studier.

I förlängningen läser eleverna flippade formativa kurser där allt som inte behöver ske i skolbyggnaden sker utanför den. De läser och reflekterar[2], ser film, övar frågor, programmerar, designar, besöker museer och företag på egen hand eller i flexibla grupper. Eleverna kommer blott till skolan för att umgås, inspireras, labba, leka med saker, bygga saker och annat som fysiska träffar behövs till. Det krävs andra regler för att låta eleverna stanna hemma. Det krävs mycket god undervisning. MOOCar som fungerar även på yngre elever. Det ska vi ta fram.

Ekonomin: Om en skola har bra MOOCar[3] kan den dra ner på lokalyta och lärare som undervisar. De kan ha fler lärare som designar och utvecklar dessa förträffliga MOOCar. Lärarna kan även öka sin kompetens inom dynamiska teknikområden och utveckla sin undervisning. Frigjorda resurser används även till att skaffa bättre utrustning för elevernas labbande.

Om eleverna hittar en MOOC på en annan skola borde de få ta med sig exempelvis en 25-del av tre års skolpeng (för en hundrapoängskurs) till den skolan som ger MOOCen. En reform som delar skolpengen så att eleven kan välja valfria kurser fritt hos egen vald utbildare skulle skärpa konkurrensen och öka både kvalitet och mångfald.

Om en elev vill vara sin egen huvudman och läsa öppna, fria MOOCar borde då inte eleven då få tillgång till hela sin skolpeng? Skolpengen är cirka 70 000 per år? Det är 100 kr per poäng eller 10 000 kr för en 100 poängskurs. Man kan också sätta prislappen till 300 000 kr för en klass som läser en hundrapoängskurs.

Det finns idag föräldrar som betalar 800 i månaden för tjugo minuter pianospel per vecka på Kulturskolan och mer därtill för privatlärare. Tänk om vi erbjöd programmering. CAD, Photoshop, Arduino, Mindstorms och andra kurser på marknaden för fritidsaktiviteter.

MOOCar i det livslånga lärandet är en självklar samhällsnyttanytta. Våra gymnasiekurser kan fungera även där. En intressant marknad är olika typer av arbetsmarknadsutbildningar.

Det har aldrig varit så spännande att vara lärare!

Länkar:

MOOCs på Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

Ebba Ossion Nilssons föredrag på Thorén tillsammans: http://www.slideshare.net/EbbaOssiann/ossiannilsson-thorengruppen-140815-final

Eleverna skapar, bygger vidare på, kursen i wikin http://derekbruff.org/?p=2579


[1] MOOC står för massive Open Online Course. En cMOOC är en kollaborativ MOOC (connectivist).

[2] som Peters idé med CC sci fi som eleven recenserar på en hemsida

[3] som Hybrid Pedagogys MOOC-sajter

 

 Posted by at 8:57 f m
Okt 172014
 

Kolla licensen på en film:

Skärmavbild 2014-10-17 kl. 09.17.35

Ändra licens på en av dina befintliga filmer genom att klicka redigeringsknappen (info och inställningar) och avancerade inställningar:

Skärmavbild 2014-10-17 kl. 09.17.05

Ställ in CC som standard för kommande uppladdningar:

Instruktion: Set Default Upload Settings

Skärmavbild 2014-10-17 kl. 09.21.54

 

Det CC-val som finns på Youtube är CC By. Alltså inte Share Alike.

 Posted by at 7:29 f m
Mar 262014
 

Silent Videos är ett koncept av Thomas Lingefjärd praktiserat av Rokas och flera andra.

Poängen är busenkel. Genom att inte kommentera vad som händer i filmen får eleverna tänka till. De ska jobba två och två och spela in ljud (tala) till filmen. Ingen film får vara längre än en minut.

Rokas GeoGebraTube Book. Eller om man vill komma åt filerna och ladda ner. Se filmerna på Rokas Youtubekanal.

Det övar begrepp, resonemang och kommunikation.

Det bästa programmet för att spela in vad som händer på skärmen är screencast-o-matic i gratisversonen.

Min tanke är att det kan användas som exil cards också.

Annan tanke är att eleverna skapar egna Silent Videos i GGb och ger till andra.

 Posted by at 5:40 e m
Mar 022014
 

Testmoz, Khan Academy och Digitalaprov.se är exempel på gratistjänster med digitala automatiskt rättade prov. På digitalaprov.se kan man skapa frågor och återanvända andras frågor. Det verkar bra men det är inte perfekt. Det är inte CC.

Förutom att man borde ha rätt att  återanvända enligt en fri licens saknar jag en standard för hur frågor ska lagras men framför allt för hur resultaten ska lagras.

Wikiskola har också Quizzes. Våra kommande lärobjekt i GeoGEbra kommer att ha självrättandetester. Men vi behöver samla in information om hur det går för eleverna. Inte nödvändigtvis säker ID-kontrollerad lagring för betygssättning men gärna en samlad info om hur eleverna utvecklas och gärna möjlighet till att ge respons så det blir ett formativt verktyg. Eleverna har olia favoriter bland tjänsterna på nätet och de växlar ständigt över till nya platser.

Jag är inte ute efter att övervaka allt eleverna gör men en dala-knapp där eleven själv kunde bestämma sig för att upplysa sin lärare om ett bra resultat. Varför inte utveckla den tanken. Facebook är ju den digitala infrastruktur som eleverna redan använder med nästan hundraprocentig anslutning. Finns det någon bra app eller plugin för detta?

Kanske Result Tracker (för iPad)

 Posted by at 9:10 f m