Webitecture UF

VD – Viktor Melin

Webbmaster – Edvin Felvin

Marknadsförare – Teodor Eklund

Personal – David Toreborg

Personal – Christoffer Karlsson Petterson