Perfect bandage

Vi vill skapa plåster som passar för alla olika hudfärger så att det smälter in bättre.

 

Delaktiga: Noah, Jesper, William och Armin

 

Att göra:
Pitch
Införskaffa plåster, var? färger?
Affärsplan

12/05-2016
Projektblad
Patent uppgift

Konkurrenter

http://www.trucolourbandages.com/