Projekt TE15B

Här kommer så småningom en projektplan.

Projektmedlemmar

Till att börja med kan ni lägga in en rubrik ”Projektmedlemmar” och skriva vilka ni är i gruppen. På er projektsida alltså.

Pitch

är nästa rubrik som ni skriver under på er sida.

Att göra

Är också något jag vill veta