IoT

Shifat (CAD), Konrad (elektronik) och Nabbir (Administrativ projektledare).

Tänkbar affärsidé

Utveckla ett laborationspaket för skolor. Hårdvara, mjukvara och instruktioner.

 

Länkar om IoT

Följande artiklar kan vara värda att läsa och undersöka vidare för att hitta utveckllingspaket, tekniska lösningar, behov och marknader samt företag och samarbetspartners.

http://etn.se/index.php/62750?via=n&knapp=lasmer

http://etn.se/index.php/62750?via=n&knapp=lasmer

http://etn.se/index.php/62713?via=n&knapp=lasmer

http://etn.se/index.php/62698?via=n&knapp=lasmer

http://etn.se/index.php/62658?via=n&knapp=lasmer

http://etn.se/index.php/62599?via=n&knapp=lasmer

https://iotcompetitions.com/?utm_source=PMC&utm_medium=ETN&utm_campaign=IoT_