Felix

Screen G Logo       En loga jag gjorde till entrepenörskapen

 

CV

 

 

Screen Shot 2016-02-22 at 12.58.19 PM   i vårt arduino projekt sketchade jag skalet till våran bil