Klimat/Miljösmart leverans företag.

Pitch

De här kommer bli ett företag som satsar på miljösmarta lösningar. Genom att vi levererar varor med elbilar som inte släpper ut avgaser. Så, de här är ett miljösmart företag. Som endast använder el eller att cykla. Så de bidrar till att man inte påverkar miljön eller klimatet. Och gör ett klimat/miljösmart val. Letar efter/skapar en logo.

Skapare: Jakob
Arbetare: Jakob