David Toreborg

  • CV David Toreborg
  • en logga du gjort
  • exempel på hur du bidragit i Arduinoprojektet
  • SketchUp
  • Unity3D
  • din HowTo Photoshop-film.
  • din konstruktionsuppgift