Bra bistånd

Idé

människor i u-länder tillverkar saker och det samlas in och skickas till oss som betalar bättre. kanske en kickstarter för u-länder. Christian.

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationellt_utvecklingssamarbete