Ammuntion 6mm

Pitch

Ska tillverka softairguns ammuntion 6mm.
Vi har använt 3d skrivaren men kommer börja med en gjutform.
Ammunitionen är gjord i ett material.
Ska tillverka ammunitionen i gjutform.

Undersökning av ammunitionen.
Prov skjutningen gick bra.
Men skottet gick lite snett.
Men ska hitta ett material att använda i gjutformen.
Och hitta ett material för själva gjutformen.

Skapare: Jakob